Rólunk

Óvodánk a XII. kerület Városmajor u. 59/b. alatt található, a Csermely u.8. sz. alatti tagóvodával összevontan működik, 5 illetve 2 csoporttal, csoportonként átlagosan 20 gyermekkel.

A Városmajor utcai Óvodánk

Műemlék épület, amely 1912-ben óvodának épült (az általános iskolával együtt), Kós Károly és Györgyi Dénes tervei alapján. Tágas, hangulatos csoportszobákkal, tornateremmel rendelkezünk. Óvodánk udvarát gesztenyefák díszítik, a hátsó udvar belenyúlik a Városmajor Parkba.
Az iskolával jó a kapcsolatunk, a pedagógusok minden évben szülői értekezletünkön tájékoztatják a nagycsoportos gyermekek szüleit az iskola életéről. Gyermekeink fejlődését 18 éves korukig közvetlen figyelemmel kísérhetjük, mivel utcánkban gimnázium is működik.
Az egészséges életmódra nevelés kiemelt feladatunk:  Gyermekeinknél kiemelten fontos a mindennapos mozgás, levegőzés és gyakori kirándulás biztosítása. Rendszeres gyümölcs és zöldség fogyasztás biztosítása minden nap történik.
Középső és nagycsoportosainkat évek óta úszni visszük a Csaba utcai uszodába, mely gyalog is megközelíthető.

Tagóvodánk

A Csermely úti óvoda a Harangvölgy közelében erdőre és a Tündérsziklára tekintő helyen található. Több mint 50 éve működik. Az épület régi villa. A nagy kert sok gyümölcsfával, virágokkal, bokrokkal, füves, dombos, kavicsos résszel és tornaudvarral ad lehetőséget a változatos udvari élethez. A természet közelsége meghatározza az óvoda arculatát, szemléletét.

Pedagógiai programunk:
1988-ban saját programot dolgoztunk ki, melynek a Magvető címet adtuk.

Mottónk:
„Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét, de ez a képesség maga benne rejlik a magban. Csakúgy, mint a magban, a gyermekben is tökéletesen benne rejlik a fejlődés képessége.”
/ Thomas Gordon/

Célunk:
Szeretetteljes légkörben, elegendő játéklehetőség biztosításával, a gyermekek harmonikus személyiséggé alakítása, fejlesztése (érzelmi, értelmi, testi, közösségi nevelés) a családdal együttműködve.
A gyermekek életkoronként és egyénenként változó testi-lelki szükségleteit kielégítjük, hangsúlyozva az egyéni bánásmódot, differenciált fejlesztést. Fejlesztő pedagógusok, gyógy testnevelők és logopédusok segítik az egyéni eltéréseket toleráló, arra építő képességfejlesztést. Programunk szellemisége a játékot középpontba helyezi, mint a legfejlesztőbb tevékenységet, melynek során fejlődik a gyermekek személyisége, értelmi képessége, mozgása. A gyermekek játéka létforma, fejlődésük alapja, játékuk megfigyelése közben képet kapunk ismereteikről, élményeikről, beszédkézségükről, szociális és értelmi fejlettségük egészéről. Mindennapi mesével fejlesztjük belső képvilágukat, módot adunk a spontán utánzásos tanulásra. Mindkét óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok őrzésére és a népszokások ápolására. A gyermekek évről-évre örömmel vesznek részt a jeles napokat megelőző készülődésekben, átélik az ünnep hangulatát, a bensőséges összetartozás élményét.
 

Néphagyományőrző ünnepeink

 • Őszi vásár
 • Márton napja
 • Mikulásvárás
 • Adventi karácsonyi készülődés (Luca napi búzaültetés, koszorúkészítés, mézeskalácssütés)
 • Farsang
 • Húsvét (tojásfestés, locsolás)
 • Pünkösd (népi játékok)
 • Gyermeknap (közös egész napi kirándulás)
 • Nemzeti ünnepeink
  • március 15.
  • október 23.

Az ünnepekre minden évben ugyanakkor és ugyanúgy készülődünk, az újraélés vágya motiválja a gyermekeket. A nagyobbak a készülődés során felidézik emlékeiket.

A természet mélyebb megismerésével kapcsolatos jeles napokat is megünnepeljük:

 • Állatok világnapja
 • Víz napja
 • Madarak, fák napja
 • Föld napja

Ezekre a napokra a gyermekekkel élményekkel és változatos tevékenységekkel készülünk egy héten keresztül.

Alkalmanként színház-, bábszínház-, múzeumlátogatást szervezünk. Az óvodai élet rendszerességét és folyamatosságát a napirend biztosítja, amely rugalmasan változtatható a körülmények, évszakok, váratlan események hatására. A napirend ismétlődő szakaszai biztosítják a gyermekek számára az érzelmi biztonságot, állandóságot. Célunk, hogy a gyermekek nyugodt, derűs légkörben, aktív tevékenységgel töltsék napjaikat az óvodában. A szabad levegőn való hosszú tartózkodást, játékot, mozgást, pihenést, tisztálkodást életkoronként igény szerint biztosítjuk. Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést.

Egyéb napirendre épülő szolgáltatásaink:

 • logopédiai foglalkozás
 • játékos angol
 • sportoktatás: úszás, zenés torna, korcsolya a műjégpályán, foci

Hisszük, hogy a szeretettel, elfogadással, szakértelemmel párosuló nevelői munka meghozza „gyönyörű virágát”, a gyermek személyiségének harmonikus fejlődését.
 

 

 


powered by webstation.hu