Általános közzétételi lista

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Jogszabály alapján megjelenítendő adatok

Tartalom

Az Intézmény hivatalos neve,
székhelye, postai címe,
telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme,
honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

hivatalos név: Városmajori Óvodák
székhely: Városmajor Óvoda

postai cím:1122 Bp. Városmajor utca 59/b

honlap: www.varosmajoriovodak.hu

intézményi OM azonosító: 034487

Az Intézmény szervezeti felépítése
 szervezeti egységek megjelölésével,
az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti felépítés, szervezeti ábra

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az Intézmény vezetőinek
és az egyes szervezeti egységek
vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
(telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek elérhetősége:

Bálint Beáta, Óvodavezető:

Tel: +36 70/6825622

varosmajorovi@gmail.com

Lukács Sándorné, Óvodavezető helyettes

Tel: +361/2022566

Fogarasi Szilvia, Tagóvoda vezető

Tel:+361/2008724

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati
vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend   

Naphegyi Beáta Kinga, Óvodatitkár

Tel:061/2022566

Testületi szerv esetén a
testület létszáma, összetétele,
 tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Az Intézmény esetében nem értelmezhető.

Az Intézmény irányítása, felügyelete
vagy ellenőrzése alatt álló, vagy
alárendeltségében működő más
közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai   

Jelenleg nincs ilyen szerv.Az Intézmény többségi tulajdonában
álló, illetve részvételével működő

gazdálkodó szervezet neve,
székhelye, elérhetősége (postai címe,
 telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),
tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv
részesedésének mértéke


Jelenleg nincs ilyen szerv.

Az Intézmény által alapított
közalapítványok neve, székhelye,
elérhetősége (postai címe,
telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme),
alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Városmajor Óvoda Alapítvány

1122 Bp., Városmajor u. 59/B.

06 1 202-25-66, varosmajorovi@gmail.com 

 

Csermely Utcai Óvodáért Alapítvány

1121 Bp., Csermely út 8.

06 1 200-87-24, csermelyovisok@gmail.com 

Az Intézmény által alapított
költségvetési szerv neve, székhelye,
 a költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése, illetve az
 azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító
okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Jelenleg nincs az Intézmény által alapított költségvetési szerv.


Az Intézmény által alapított lapok
 neve, a szerkesztőség és kiadó
neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nincs ilyen szerv.

Az Intézmény felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági
döntései tekintetében a fellebbezés
 elbírálására jogosult szervnek,
ennek hiányában a közfeladatot
ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést
gyakorló szervnek az 1.
pontban meghatározott adatai

Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Székhely: 1125 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Postai cím: 1535 Budapest, Pf: 925

Honlap: www.hegyvidek.hu

 


powered by webstation.hu